Bugatti 电水壶220V-绿色

 

  • RMB 5,500
  • 尺寸
  • 货号BU-14-VERACM/CN
  • 库存10
  • 材质
  • 备注

产品介紹

VERA电水壶之壶身可拆,底部为供电基座,可三百六十度旋转,任何角度都好使用。壶盖轻触及可开启加水。以高雅与智慧的设计理念,达到充分节能与保温的效果,装水容量达1750毫升。其显示面板位于把手,只要轻触即可变换功能:显示时间,设定所需温度。并有保温系统避免过热。 

 
 

产品特色


 

色彩鲜艳多样化

 
 

TOP
Follow Us go to flickr to to facebook go to youtue